Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem SCADA de monitorizare si semnalizare a parametrilor tehnologici pentru grupul energetic nr. 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
331.063 RON

Castigatorul Licitatiei: INFOSTAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 3914/21.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REPARATII SI SERVICII TERMOSERV ROVINARI S.A.
Adresa postala: Str. Energeticianului, nr. 25A, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Adi Madalan, Tel.0253/207115, Email: [email protected], Fax: 0253/372466
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Reparatii termoenergetice
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem SCADA de monitorizare si semnalizare a parametrilor tehnologici pentru grupul energetic nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul SC RS TERMOSERV ROVINARI SA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Structura Sistemului SCADA asiguraincadrarea noilor aparate cu sistemele de automatizare existente ( PROCONTROL si SICONIX ) prin afisarea schemelor sinoptice, bargrafe si istoric punct de masura, alarme si istoric alarme, analiza proceselor apropiindu-se de structura unui sistem modern tip DCS.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33252400-5 - Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
331, 062.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4282 Denumirea: Sistem SCADA de monitorizare si semnalizare a parametrilor tehnologici pentru grupul energetic nr. 4
V.1) Data atribuirii contractului 5/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFOSTAR S.R.L.
Adresa postala: Mihail Kogalnicenu, bl. I1, sc B, ap.2, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel.0232-765694;0232-765590, Email: [email protected], Fax: 0232-765590; 0232765694, Adresa internet (URL): www.infostar-pascani.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 331062.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Fax: 021 / 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/413179, Fax: 0251/415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE MARKETING
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI, NR. 25A, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253/207115, Fax: 0253/372466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2007 07:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer