Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sisteme multimedia pentru amfiteatru si sala de training


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
165.868 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AVITECH CO. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 18735/14.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
Adresa postala: str. Mircea cel Batran nr.104, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Mihaita Bugu, Tel.0241/664741/105, In atentia: Elena GHITA, Email: [email protected], Fax: 0241/617260, Adresa internet (URL): str. Mircea cel Batran nr.104, Constanta
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sisteme multimedia pentru amfiteatru si sala de training
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Maritima din Constanta, str. Mircea cel Batran, nr.104 Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sisteme muiltimediapentru dotarea a unui amfiteatru si a unei sali training; Achizitia cuprindeuirmatoarele echipamente: sonorizare, vizual, control , sistem interactiv de prezentare, accesorii, sistem de supraveghere simulator, televizor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32322000-6 - Echipament multimedia (Rev.1)
32235000-9-Sistem de supraveghere cu circuit inchis (Rev.1)
32330000-5-Aparate audio si video de inregistrare si redare (Rev.1)
32333000-6-Aparate de inregistrare sau de redare video (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
165, 868RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8 F MULT.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: V 213 Denumirea: Echipamente multimedia
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AVITECH CO. S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera Tunari nr. 1/II, et.2, Localitatea: Vlountari, Ilfov, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021/2006464, Email: [email protected], Fax: 021/2006465
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 165000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 165868.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/ 3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/ 3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Maritima din Constanta, Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr.104, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Tel.0241/664740/105, Email: [email protected], Fax: 0241/617260
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2007 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer