Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistemul de emitere titluri de transport (rezervari, titluri cu pret global) pentru trenuri din traficul international de calatori- ROTrainTichet(RTT) EPA KURS'90


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
485.550 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROT SYSTEMS SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 11619/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO-010867, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Manole, Tel. 021/319.24.28, In atentia:  Serviciu Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  021/3192428
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistemul de emitere titluri de transport (rezervari, titluri cu pret global) pentru trenuri din traficul international de calatori- ROTrainTichet(RTT) EPA KURS'90
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul SNTFC CFR CALATORI si statiile CF
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul de emitere titluri de transport (rezervari, titluri cu pret global) pentru trenuri din traficul international de calatori- ROTrainTichet(RTT) -EPA KURS'90
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72318000-7 - Servicii de transmisie de date (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
485, 550RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 94/2007 Denumirea: Sistemul de emitere titluri de transport (rezervari, titluri cu pret global) pentru trenuri din traf
V.1) Data atribuirii contractului 9/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROT SYSTEMS SRL
Adresa postala:  Aleea Tohani, nr.1, sect. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040383, Romania, Tel. 021/3309119, Fax:  021/3142396
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 487450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 485550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5 , Localitatea: , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3195180, Email:  [email protected], Fax:  021/3195183, Adresa internet (URL):  http: //portal. just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatie depusa în termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a deciziei autoritatii contractante
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala:  Bd.Dinicu Golescu, Nr.38, Sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010867, Romania, Tel. 021/319.95.29 int 122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2007 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer