Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Snur pentru etansare imbinari filetate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: VIGRA MARKETING & SERVICES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129265/28.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118590
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Gherman, Tel. 0365403673, In atentia: d-lui Dorin Gherman, Email: [email protected], Fax: 0365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Snur pentru etansare imbinari filetate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la cele 14 depozitele logistice de pe raza E.ON Gaz Distributie (conform anexei din conceptul logistic).
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Snur pentru etansare imbinari filetate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
19212500-0 - Snururi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Termen de livrare
5%
Descriere:
3.
Termen de garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
56036/28.07.11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 85318/C/GS Denumirea: Snur de etansare imbinari filetate
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIGRA MARKETING & SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Bd. Iuliu Maniu, nr. 55, bl. 17, sc. F, et. 4, ap. 230, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061079, Romania, Tel. 0212333334, Email: [email protected], Fax: 0212333337, Adresa internet (URL): www.vigra.ro
TECH SERVICE S.R.L.
Adresa postala: str. Stadionului, nr. 66, Localitatea: Medias, Cod postal: 551105, Romania, Tel. 0269448038, Email: [email protected], Fax: 0269448038
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures, sectia Comercial
Adresa postala: Str. Bolyai nr. 1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540064, Romania, Tel. 0265262620, Email: [email protected], Fax: 0265262620
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Piata TRANDAFIRILOR, nr. 21, corp B-63, cam. 1-2, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. 0365 40 37 6, Email: [email protected], Fax: 0365 40 63 93
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer