Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Snur si materiale pentru etansare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
79.380 RON

Castigatorul Licitatiei: Gasket 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 86191/23.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala:  STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Anca Petreus, Tel. 0253372739, Email:  [email protected], Fax:  0253371590, Adresa internet (URL):  www.termorov.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Snur si materiale pentru etansare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DepozitulS.C. CER S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor: "Snur si materiale pentru etansare" cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39812500-2 - Agenti de etansare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
79, 380.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: R607 Denumirea: Snur si materiale pentru etansare
V.1) Data atribuirii contractului 5/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Gasket 2000 S.R.L.
Adresa postala:  Bl.Muncii Nr.10, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400425, Romania, Tel. 0264456152, Email:  [email protected], Fax:  0264456153, Adresa internet (URL):  www.gasket2000.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79380.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  str.N.Titulescu nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251413179, Fax:  0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala:  Str.Tudor Vladimirescu 34, Localitatea:  Tg-Jiu, Cod postal:  210132, Romania, Tel. 0253218661, Fax:  0253218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Bir.Juridic
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253 207179, Fax:  0253371590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2010 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer