Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Snururi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.452 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143665/30.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138759
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Birou Proceduri de Achizitii Produse, Tel. +40 253335045, In atentia: ec. Nardi Alexandru Popescu, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Snururi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Snururi - conform anexa 1 la caietul de sarcini nr. 8756/26.03.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
19212500-0 - Snururi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 452RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 299ET Denumirea: Snururi
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.
Adresa postala: COSOVENI, STR. PRINCIPALA NR. 1A, JUD. DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200346, Romania, Tel. 0251541010, Email: [email protected], Fax: 0251418632
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87872.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 5, 6
Contract nr: 297ET Denumirea: Snururi
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Gasket 2000 S.R.L.
Adresa postala: Str. Linistei, nr.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400425, Romania, Tel. +40 0264456152, Email: [email protected], Fax: +40 0264456153, Adresa internet (URL): www.gasket2000.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12580.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8, 9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul se va incheia cu SC Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni. Se solicita declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69.2, alin. 2 din OUG nr. 77/27.11.2012 - Completarea formularului tip, anexat. In cazul in care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 07:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer