Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SOFT FOTOGRAMMETRIC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
567.671 RON

Castigatorul Licitatiei: TOP GEOCART S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81047/25.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 69054
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL NATIONAL DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE
Adresa postala: B-dul Expozitiei nr.1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Antigona Cioveie, Tel.0212241621, Email: [email protected], Fax: 0212241996, Adresa internet (URL): www.cngcft.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Institutie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SOFT FOTOGRAMMETRIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul CNGCFT, Bucuresti, B-dul Expozitiei nr.1A, sector 1, cod 012101
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SOFT FOTOGRAMMETRIC-4 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48329000-0 - Sistem de prelucrare a imaginilor si de arhivare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
567, 670.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Pretul ofertei
2.
Caract. tehn. ce imbunatatesc criteriile din CS
20%
Descriere: Caract. tehn. ce imbunatatesc criteriile din CS
3.
Numar cursanti instruiti
5%
Descriere: Numar cursanti instruiti
4.
Instalare licente ofertate
5%
Descriere: Serv. de instal., creare, implem. si optimizare
5.
implem., config., instr. in cond. reale
15%
Descriere: Serv. de instal., creare, implem. si optimizare
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S122-177863din30.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19 Denumirea: Contract de furnizare SOFTWARE FOTOGRAMMETRIC
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP GEOCART S.R.L.
Adresa postala: Ion Maiorescu nr. 67, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021244, Romania, Tel.021-2530530, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021-2530530, Adresa internet (URL): www.topgeocart.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 672268.91 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 567670.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.0213321240, Email: [email protected], Fax: 0213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNGCFT-Consilier Juridic
Adresa postala: B-dul Expozitiei nr.1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Tel.0212241621, Email: [email protected], Fax: 0212241996, Adresa internet (URL): www.cngcft.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2009 17:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer