Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Solutii pentru evacuarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate in procesul de ardere a carbunelui in cazanele gr. en. de la CTE Turceni-Suprainaltare celula 4.2 la cota 124,75 mdMN -lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
150.083 RON

Castigatorul Licitatiei: YDAIL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142488/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Silvica BOIANGIU, Tel. +40 205411, In atentia: Leliana DUMA, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Solutii pentru evacuarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate in procesul de ardere a carbunelui in cazanele gr. en. de la CTE Turceni-Suprainaltare celula 4.2 la cota 124, 75 mdMN -lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Sucursala Electrocentrale Turceni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimetare la contractul nr. 139/CEO/20.12.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
150, 083.23RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 139761
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 504/CEO Denumirea: Suprainaltare celula 4.2 la cota 124, 75 mdMN - lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
YDAIL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: SAT MURGESTICOMUNA TURCENINR 49, Localitatea: Turceni, Cod postal: 1448, Romania, Tel. 0744697582, Email: [email protected], Fax: 0253/335165
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150280.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 150083.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul 504/CEO/03.12.2013 este aditional contractului de lucrari nr.139/CEO/20.12.2012 cu anunt de participare nr.139761/17.10.2012 si anunt de atribuire nr. EA0030978/07.01.2013
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer