Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sprijin pentru AM POS Mediu in vederea completarii portofoliului de proiecte finantate prin Axa Prioritara 3 a POS Mediu, pentru 7 aplicatii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.349.676 RON

Castigatorul Licitatiei: RELIANS CORP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141723/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143488
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Lucian MIHAI, Tel. +40 213006250, In atentia: Lucian MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 0213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sprijin pentru AM POS Mediu in vederea completarii portofoliului de proiecte finantate prin Axa Prioritara 3 a POS Mediu, pentru 7 aplicatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitatea 1 - Elaborarea a 7 Aplicatii de finantare si a tuturor studiilor/documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Economico- Financiara, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, avize, acorduri, etc.) necesare pentru finantarea investitiilor propuse de catre Autoritatile locale in conformitate cu anexa 2Activitatea 2 - Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitii publice corespunzatoare celor 7 proiecte , Prestatorul avind urmatoarele obligatii: - verificarea corelarii Cererii de Finantare cu Studiul de Fezabilitate;
- verificarea Cererii de Finantare/Studiu de Fezabilitate cu documentatia de atribuire;Activitatea 3 - Sesiuni de instruire (7x 3zile), aprox 20 cursanti /sesiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71318000-0-Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 349, 676RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S025-038800din05.02.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S212-350382din03.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6173 Denumirea: Sprijin pentru AM POS Mediu in vederea completarii portofoliului de proiecte finantate prin Axa 3
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RELIANS CORP S.R.L.
Adresa postala: STR. POPAUTI, NR. 2-4, BL. C1, ET. 5, AP. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 232258425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232230274, Adresa internet (URL): www.relians.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5305989.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2349676.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 57
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Documentatia de atribuire poate fi descarcata din SEAP la linkul www.e-licitatie.ro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Asistenta Tehnica, Directia Asistenta Tehnica, AM POS Mediu
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Tel. +40 213006250, Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer