Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sprijin pentru MAEur in realizarea func?íilor de coordonare a instrumentelor structurale ?i de gestionare a Programului Opera?ional Asisten?a Tehnica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.929.050 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea formata din S.C. Deloitte Consultanta S.R.L., S.C. BDO Business S.R.L., S.C. GEA Strategy&Consulting S.A.
Anunt de atribuire numarul 141310/25.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143846
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Europene
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect.3, Bucuresti, Romania, CP 030669, Tel. +4 0213025295, In atentia: Alexandra DABU-GHIOARCA, Email: [email protected], Fax: +4 0213025264, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro / www.poat.ro / www.maeur.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sprijin pentru MAEur in realizarea func?íilor de coordonare a instrumentelor structurale ?i de gestionare a Programului Opera?ional Asisten?a Tehnica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii?Sprijin pentru MAEur in realizarea func?íilor de coordonare a instrumentelor structurale ?i de gestionare a Programului Opera?ional Asisten?a Tehnica?Obiectiv general: Acest proiect contribuie la asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea perioadei de programare 2014-2020.Obiectiv specific: Obiectul acestui contract il reprezinta servicii de consultanta pentru sprijinirea functionarii corespunzatoare a Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si pentru sprijinirea gestionarii si implementarii eficiente a Programului Operational Asistenta Tehnica si prestarea de servicii de organizare evenimente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79341100-7-Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
79412000-5-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 929, 050RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6126/144/29.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S248-410924din27.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6126/144/29.11.2013 Denumirea: Sprijin pentru MFE in realizarea functíilor de coordonare a instrumentelor structurale ?i de gesti
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea formata din S.C. Deloitte Consultanta S.R.L., S.C. BDO Business S.R.L., S.C. GEA Strategy&Consulting S.A.
Adresa postala: Sos Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. 021.222.16.61, Fax: 021 222.16.60
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8565000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3929050.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect/program finantat din fonduri comunitareProgramul Operational Asistenta Tehnica co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
VI.2) Alte informatii
Criteriile de selectie sunt: 1)Exp sim-max.25 pct 2)Exp. profes a echipei (Exp cheie 1, 2, 3, 4 si 6)-max.75 pct. Departajarea ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc: In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua prop financ in plic inchis. In acest caz, contr va fi atribuit ofertantului a carui noua prop financ are pretul cel mai scazut. La incheierea contr, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contr incheiate cu asociatii/subcontr (daca este cazul) si scris de garantie financ de buna executie in formatul din docum de atrib.Op ec declarat castigator este obligat cf normelor legale in vig sa detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vedereaefectuarii platilor aferente serviciilor prestate in contr.Aut contr are dreptul de a anula aplicarea proced pt atrib contr de achiz publica in cond prevazute de lege. Aut contr isi rezerva dreptul de a incheia cont de prestari servicii cu op ec castigatori in limitele fondurilor disponibile. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Aut contr. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi returnata nedeschisa ofertantului la solicitarea acestuia. In nici un caz Aut contr nu va fi responsabila pt daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea proced, chiar daca Aut contr a fost notificata in prealabil in acest sens. Publicarea unui anunt de participare nu constituie o obligatie a Aut contr de a implementa programul sau proiectul anuntat. Aut contr va folosi pt contractare formularul de contract prezentat in documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate. Aut contr va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilit a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunic priv rezultatul aplicarii proced, conform prev art 205 din OUG nr. 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Europene - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. +4 0213025229, Email: [email protected], Fax: +4 0213025264, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro, www.poat.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer