Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - stalpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil si ventile pentru stalpi hidraulici


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
806.150 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UPSROM SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 133079/22.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0254506110, Email: [email protected], Fax: +40 0254506135
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
stalpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil si ventile pentru stalpi hidraulici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Petrila
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lot 1:100 buc stalpi hidr. cu circuit deschis echipati cu ventil, L=2240mm; 280buc stalpi hidr. cu circuit deschis echipati cu ventil, L=2500mm;20buc.stalpi hidr. cu circuit deschis echipati cu ventil, L=2800mm;70 buc.stalpi hidr.cu circuit deschis echipati cu ventil, L=3150mm;lot 2:100 buc ventile cu arc pt stalpi hidr. si 30 buc ventile cu azot pt.stalpi hidraulici .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44461100-0 - Stalpi de sustinere minieri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
806, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35APMD Denumirea: stalpi hidraulici cu circuit deschis si ventile pentru stalpi hidraulici
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UPSROM SA
Adresa postala: str. lunca, nr.115, ,Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332059, Romania, Tel. +40 254546602, Fax: +40 254543721
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 886680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 806150.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SC UPSROM SA - lider de asociatieSC GEROM INTERNATIONAL SA - asociat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str. 1 decembrie, nr.35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 254811574, Fax: +40 254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment LCJ al SNIMVJ SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254506110, Fax: +40 254506135
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer