Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Statie de Epurare Ape Uzate Bacau -Treapta Tertiara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.963.384 RON

Castigatorul Licitatiei: AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.)
Anunt de atribuire numarul 130964/12.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134523
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Adresa postala: Narciselor, nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600310, Romania, Punct(e) de contact: Adam Olimpia Iuliana, Tel. +40 234550023, Email: [email protected], Fax: +40 234550023, Adresa internet (URL): www.apabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Statie de Epurare Ape Uzate Bacau -Treapta Tertiara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bacau, Judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea si conditionarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii, amenajare laborator, furnizare echipamente si utilaje.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45252130-8-Echipament pentru statii de epurare a deversarilor din canalizari (Rev.2)
45252140-1-Lucrari de constructii de statii de deshidratare a namolului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 963, 382.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S186-304594din28.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 756 Denumirea: Statie de Epurare Ape Uzate Bacau - Treapta Tertiara
V.1) Data atribuirii contractului 06.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.)
Adresa postala: Str.Ermou, nr.25, Kfissia, Atena, Localitatea: NA, Cod postal: 62202, Romania, Tel. +40 213114550/+40 213114552/+40 213114553/+40 213114554, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213114550/+40 213114552/+40 213114553/+40 213114554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64278820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41963382.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este parte a proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud.Bacau", finantat prin POS Mediu 2007-2013.
VI.2) Alte informatii
Coduri CPV suplimentare publicate prin erata nr.23988 din 29.09.2011:71319000-7 ? Servicii de expertiza45252122-9 - Bazine de fermentare pentru ape reziduale45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor38430000-8 - Aparate de detectare si de analiza51430000-5 - Servicii de instalare de echipament de laborator45350000-5 - Instalatii mecanice45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica45315600-4 - Instalatii de joasa tensiune39350000-0 - Echipament pentru lucrari de epurare45111000-8 - Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel. +40 234514419, Fax: +40 234514419
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.-Serviciul juridic
Adresa postala: Str.Narciselor, nr.14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600310, Romania, Tel. +40 234550023, Fax: +40 234550023, Adresa internet (URL): www.apabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2013 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer