Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea? ? CL6 - LUCRARI SUPLIMENTARE SE Urziceni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
511.599 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138235/11.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: TOMA MIRCEA - Compartiment UIP, Tel. +40 0242312705/+40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923, Adresa profilului cumparatorului: www.ecoaquacalarasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea? ? CL6 - LUCRARI SUPLIMENTARE SE Urziceni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Urziceni - jud. Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unor lucrari suplimentare in localitatea Urziceni pentru: Statia de Epurare Urziceni - Lucrari electrice MT/JT aferente alimentarii cu energie electrica a SE Urziceni conform solutiei ENEL Distributie Dobrogea SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232220-0 - Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45315500-3-Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
511, 599.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 83203
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2268/04.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ? Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?. Proiectul se numeste "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi".
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional se incheie in baza OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - sectiunea a 3-a "Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale", art. 252 litera j). Valoarea lucrarilor achizitionate este suportata din capitolul "Diverse si neprevazute" al devizului general detaliat privind cheltuielile pentru proiect nr. CCI 2007 RO161PR 003 "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi". Valoarea lucrarilor se constituie ca act aditional la contractul de lucrari nr. 67/11.01.2010. Contractul din 2010 s-a incheiat in baza OUG 34/2006 si HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru achizitionarea contractului de lucrari 67/11.01.2010 au fost publicate urmatoarele anunturi in SEAP: Anunt de participare nr. 83203/29.07.2009 si Anuntul de atribuire nr. 76081/14.01.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ECOAQUA SA Calarasi, Compartiment UIP
Adresa postala: Adresa postala: Str. Progresul, Bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer