Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STATII DE LUCRU GRAFICE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
206.780 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OMNILOGIC SRL
Anunt de atribuire numarul 27850/31.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22948
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA
Adresa postala: Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA AIONESEI, Tel.318.32.40, Email: [email protected], Fax: 316.31.43
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
STATII DE LUCRU GRAFICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL Administratiei Nationale de Meteorologie : sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.97, sec, 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea a 10 statii de lucru uzate fizic si moral in vederea obtinerii de performante superioare si o mai buna fiabilitate a sistemelor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30260000-9 - Servere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
206, 780RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4905 Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE STATII DE LUCRU SUN
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OMNILOGIC SRL
Adresa postala: STR. BUICURESTI-PLOIESTI NR. 135, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013686, Romania, Tel.3033100, Fax: 3033215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 206780.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor .
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Administratiei
Adresa postala: SOS. BUCURESTI -PLOIESTI, NR. 97, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013686, Romania, Tel.3183240, Fax: 3163143
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2008 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer