Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de conformare la normele de igiena si sanatate publica a PATZ pentru : judetul DOLJ Coridor IV , tronson Arad Craiova ( Lotul 1 ) , judetul Mehedinti Coridor IV , tronson Arad Craiova ( Lotul 2 ) , judetul DOLJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
489.200 RON

Castigatorul Licitatiei: CRONIS PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 57112/29.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 39944
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 ( Palat CFR ), Etaj 3 , Camera 48 , Aripa Grivita, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala Serviciul Achizitii Publice, Tel.021.310.71.55, In atentia: d-luiConstantin CezarMihaescu, Email: [email protected], Fax: 021/310.71.55, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiudeconformarelanormeledeigienasisanatate publicaaPATZpentru: judetulDOLJ Coridor IV , tronson Arad Craiova( Lotul 1 ) , judetulMehedinti Coridor IV , tronson Arad Craiova( Lotul 2 ) , judetulDOLJ Pod peste fluviul Dunarea , tronsonCalafat Vidin( Lotul 3 ) , judetulHARGHITA Coridor IV , tronsonBrasov Simeria ( Lotul 4 )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul DOLJ ( loturile 1 si 3 ) , judetulMEHEDINTI( lotul 2 )sijudetul HARGHITA( lotul4 )
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea unui studiu de conformarelanormeledeigienasisanatate publicaaPATZ, conform cu Ordinul nr. 117/2002 al Ministrului Sanatatii si Familiei, publicat in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002, art. 5, anexa 1, pct.20 (alte obiective economice si social culturale in care se desfasoara activitati cu nu sunt supuse inregistrarii si autorizarii de functionare prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231720-0 - Servicii sanitare si de siguranta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
489, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofetei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Studiu conf. la normele de igiena si sanatate publica a PATZ - jud. DOLJ, MEHEDINTI, DOLJ, HARGHITA
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRONIS PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Bd. Timisoara, nr. 27, bl. G, sc. 1, ap. 11, sect. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 773121, Romania, Tel.0214136654, Email: [email protected], Fax: 0214136654
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 490000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 489200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Corespondenta, comunicarile si clarificarile dintre autoritatea contractanta si operatorii economici se vor face in LIMBA ROMINA .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2008 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer