Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de caz al frecventei directiei si vitezei medie a vantului(inclusiv rafala maxima) in zona bazinului hidrografic Siret, in locatiile urmatoare:CHE Movileni; CHE Calimanesti;CHE Beresti; CHE Racaciuni; CHE Galbeni; CHE Pascani; CHE Bucecea; CHE Rogo


Anunt de participare (utilitati) numarul 23617/13.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala HidrocentraleBistrita-Piatra NeamtStr. Lt. Draghiescu, nr. 13, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0233207141, In atentia: Titiana Ionita, Email: [email protected], Fax: 0233207130
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studiu de caz al frecventei directiei si vitezei medie a vantului(inclusiv rafala maxima) in zona bazinului hidrografic Siret, in locatiile urmatoare: CHE Movileni; CHE Calimanesti;CHE Beresti; CHE Racaciuni; CHE Galbeni; CHE Pascani; CHE Bucecea; CHE Rogojesti; CHE Racova; CHE Pangarati;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: CHE Movileni; CHE Calimanesti;CHE Beresti; CHE Racaciuni; CHE Galbeni; CHE Pascani; CHE Bucecea; CHE Rogojesti; CHE Racova; CHE Pangarati;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiu de caz al frecventei directiei si vitezei medie a vantului(inclusiv rafala maxima) in zona bazinului hidrografic Siret, in locatiile urmatoare: CHE Movileni; CHE Calimanesti;CHE Beresti; CHE Racaciuni; CHE Galbeni; CHE Pascani; CHE Bucecea; CHE Rogojesti; CHE Racova; CHE Pangarati;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73120000-9 - Servicii de dezvoltare experimentala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiu de caz al frecventei directiei si vitezei medie a vantului(inclusiv rafala maxima) in zona bazinului hidrografic Siret,
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 000 si 15, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.09.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociati cu contract autentificat la notariat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform cerintelor din documentatia de atribuire atasata la prezentul anunt de participare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform cerintelor din documentatia de atribuire atasata la prezentul anunt de participare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform cerintelor din documentatia de atribuire atasata la prezentul anunt de participare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10631
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2007 12:00
Locul: Sucursala HidrocentraleBistrita-Piatra Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pentru a putea fi primiti la negociere , delegatii firmei ofertante vorprezenta imputernicirea din partea acesteiasi actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 , Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021-310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2007 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer