Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de conformare la normele de igiena si sanatate publica a PATZ, judetul PRAHOVA (Coridor IX pan-european)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
111.400 RON

Castigatorul Licitatiei: CRONIS PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 17512/29.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 26490
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (Palat CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul Achizitii Publice, Tel.021/3192433, In atentia: dlui Mihaescu Constantin Cezar, Email: [email protected], Fax: 021/3192433
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de conformare la normele de igiena si sanatate publica a PATZ, judetul PRAHOVA(Coridor IX pan-european)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Tronson de cale ferata pe raza judetului PRAHOVA , conform Planului de amenajare Teritoriala Zonala (PATZ)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea de studii conf. Ordin 117/2002 al MSF, cu obligatia din partea ofertantului de a prezenta si sustine documentatiile elaborate in fata Biroului Unic pentru avize si autorizatii, precum si de a obtine avizele sanitare de la MSP Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231720-0 - Servicii sanitare si de siguranta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
111, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 / 5664 Denumirea: Studiu de conformare la normele deigiena si sanatate publica a PATZ, judetul PRAHOVA (Coridor IX)
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRONIS PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Bd. Timisoara, nr. 27, bl. G, sc. 1, ap. 11, sect. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 773121, Romania, Tel.0214136654, Email: [email protected], Fax: 0214136654
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2008 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer