Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de fezabilitate ,,Cresterea eficientei si a sigurantei in functionare a instalatiei de pompare a apei in reteaua de termoficare?? cod CPV 71241000-9.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.426 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INSTITUTUL de STUDII si PROIECTARI ENERGETICE S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 145663/02.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140543
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I. Cuza nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Pociovalisteanu, Tel. +40 253205412, In atentia: Dl. Director Achizitii Grigorie Dadalau, Email: [email protected], Fax: +40 253227284, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de fezabilitate , ,Cresterea eficientei si a sigurantei in functionare a instalatiei de pompare a apei in reteaua de termoficare?? cod CPV 71241000-9.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SC Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Craiova II
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul serviciului il constituie elaborarea unui studiu care sa asigure, ,Cresterea eficientei si a sigurantei in functionare a instalatiei de pompare a apei in reteaua de termoficare??prin reglajul debitului de apa livrat in retea cu ajutorul pompelor de termoficare astfel incat sa se permita o functionare sigura (fara socuri hidraulice). Tinand cont de cele de mai sus, este necesara elaborarea unui proiect de modernizare (studio de fezabilitate), care sa vizeze inlocuirea tuturor elementelor nefiabile, achizitia si montajul acestora.Valoarea aferenta pentru cheltuielile de diverse si neprevazute este 0.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 426.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 425/CEO Denumirea: Studiu de fezabilitate , ,Cresterea eficientei si a sigurantei in functionare a instalatiei de pompar
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INSTITUTUL de STUDII si PROIECTARI ENERGETICE S.A. BUCURESTI
Adresa postala: Bucuresti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod postal 020371, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 021/2061357, Fax: 021/2110594
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26474.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22426.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au pret egal si au fost clasate pe locul 1, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara realizeaza pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL JURIDIC al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
Adresa postala: Str. A.I. CUZA , NR 5, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205412, Fax: +40 253227281
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer