Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de fezabilitate, studiu de trafic si oportunitate, studiu geotehnic si studiu topografic pentru implementarea proiectului ,, Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea retelei de drumuri, ?drum expres? de legatura, limita judetului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.824 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133877/20.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126767
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Segarcea Vale - Lita - Turnu Magurele"
Adresa postala: str. Republicii, nr.2, mun. Turnu Magurele, jud.Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Punct(e) de contact: Irina Gabriela Totu, Tel. +40 247313034, Email: [email protected], Fax: +40 0247314787/+40 0247416453, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: initiere si dezvoltare de proiecte de infrastructura, dezvoltare economica, mediu, cultura, etc.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de fezabilitate, studiu de trafic si oportunitate, studiu geotehnic si studiu topograficpentru implementarea proiectului, , Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea retelei de drumuri, ?drum expres? de legatura, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Magurele ? Nikopol, tronson I Segarcea Vale ? Lita ? Turnu Magurele (intersectie cu DN 52) si drumul PVN2002-II-52 Dekov ? Byala Voda ?Kulina Voda, municipalitatea orasului Belene?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Tronson ISegarcea Vale-Lita ?Turnu Magurele
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- elaborare studiu de fezabilitate- elaborare studiu de trafic si oportunitate- elaborare studiu geotehnic- elaborare studiu topografic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71330000-0-Diverse servicii de inginerie (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 824.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S53-086691din16.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 190 Denumirea: SF pt .modernizare , ,drum expres" de legatura lim.jud. Olt, tronson I , Seg.Vale ? Lita ? Tr.Mag.
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Adresa postala: Sos. Garii Catelu, Nr. 36, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0213400191, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213400191
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159824.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala: str. Ion Creanga, nr.53, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140042, Romania, Tel. +40 247406016, Email: [email protected], Fax: +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara , ,Segarcea Vale ? Lita ? Turnu Magurele?
Adresa postala: Adresa: str. Republicii, nr.2, mun. Turnu Magurele, jud.Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel. +40 247313034, Fax: +40 247314787/+40 247416453
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2012 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer