Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de fezabilitate Subtraversare Dunare


Anunt de intentie numarul 26620/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Adriana Baldovin, Email: [email protected], Fax: +40 236307720, Adresa internet (URL): www.primaria.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Studiu de fezabilitate Subtraversare Dunare
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de livrare sau de executare : Municipiul Galati
Cod NUTS: RO224 - Galati
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 10, 000, 000EUR
Obiectivul contractului este de a furniza Beneficiarului solutia optima pentru realizarea a doua tuneluri, fiecare cu doua linii pe sens, care sa faca legatura intre Municipiul Galati si malul drept al Dunarii, in localitatea Bratianu, Jud. Tulcea. Lungimea estimata a unui tunel este de 1, 7 km.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
66171000-9-Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71313400-9-Evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)
79100000-5-Servicii juridice (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.04.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Scopul contactului este de a obtine aprobarea unui contract de finantare a investitiei fie prin atragerea sectorului privat intr-un contract de parteneriat public-privat sau concesiune, fie prin apelarea la cofinantarea din fonduri europene din sursele si prin mijloacele permise de regulamentele europene si nationale aferente perioadei de programare 2014-2020 sau prin orice alta metoda de finantare
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Decl disp art.180; Decl art. 181; Cert de part cu oferta indep; Decl art69ยน; Cert taxe si impozite catre bug gen consolidat cat si la bug local; Cert Const; Cifra medie de af pe ult 3 ani sa fie min 85.000.000 lei.Bil contab pe ult 3 ani, vizate si inreg de org compet din care sa rez cf indic finan solicitati (cifra medie de af si rez fin).Centraliz priv exp sim.a) Cel put 3 pr sim in dom pr infrastr subterana de transp ? constr noi/revizuiri in ult 5 ani si cel put unul sa fie un pr in cadrul caruia a realiz un SF aferent unei infrastr subterane noi de transp.b) Cel put un contr-pr in cadrul caruia of a prestat serv de asist si consul ec-fin coresp unor pr de PPP si/sau conces in dom infrastr de transp, realiz in ult 5 anic) exp in realiz de serv jur sim cu cele care fac ob contr de cons in leg cu proiecte o val cumulata de cel put 1000000 Euro.Dot min: Progr soft cu lic pt calcul si pr.struct subterane, pr.arhit, eval, cal.devize, anal.trafic, pr.inst, mg de pr.Res umane: Ef medii an ale pers ang si al pers de cond in ult 3 ani si acele res prop a fi ang in cadrul contr;b)Pers cheie cel putin: ?Mg de Pr?Sef Colectiv Inginerie?Ing Specialist Plan General?IngSpec Ret Edil?Ing Spec Topografie?Arhit Spec?Ing Spec Struct Tunele?Ing Spec Geohidro?Ing Spec Alime cu En El?Ing Spec Inst El Aferente Constr?Ing Spec Inst Sanit si Ventilatie Aferente Constr?Ing Specialist PSI, detectie incendiu si efractie?Ing Spec telecomunicatii, TVCI, transmisieF.O?Inginer Spec Sig Circulatiei-Automatizari?Spec AQ si mg med?Spec relatii publice si comunicare?Spec St de trafic?Sef Colectiv ec-fin?Spec modelare finan?Spec analiza cost-beneficiu?Spec eval imobiliare?Sef Colectiv juridic?Jurist senior?Spec achiz publice?Sef Colectiv consultant fiscalISO 9001, coresp ob contrISO 14001 proiectare, topografie, st de teren pt fundatii.Criterii de atribuire: of cea mai av din punct de ved ec. Fact de ev: pretul ofertei 40, punctaj tehnic 60
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer