Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de Impact asupra mediului si raportul la studiul de evaluare a impactul


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
500.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AUDITECO SRL
Anunt de atribuire numarul 104699/04.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94667
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala:  Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551018, Romania, Punct(e) de contact:  Ovidiu Hadambas, Tel. 0269803198, Email:  [email protected], Fax:  0269844832, Adresa internet (URL):  www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de Impact asupra mediului si raportulla studiul de evaluare a impactul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sistemul National de Transport Gaze Naturale
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiu de Impact asupra mediului si raportulla studiul de evaluare a impactul
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313440-1 - Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 590 Denumirea: Studiu de impact asupra mediului si raportul de evaluare a impactului
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUDITECO SRL
Adresa postala:  STR. FABRICII, NR. 4a, BL. 15E, SC.2, ET.6, AP. 84, SECTOR 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  -, Romania, Tel. 0214115151, Fax:  0214115454
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-au mai incheiat Acorduri Cadru cu urmatorii operatorii economici : Acord Cadru nr. 591/21.10.2010 cu S.C. KVB ECONOMIC - FILIALA CLUJ NAPOCAAcord Cadru nr. 592/21.10.2010 cu S.C. GEOPETROL S.R.L. PLOIESTI
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia Contencios Admnistrativ si Fiscal
Adresa postala:  P-ta IC Bratianu nr.2, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258/810289, Fax:  0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala:  P-TA C.I.MOTAS, NR. 1, Localitatea:  MEDIAS, Cod postal:  551130, Romania, Tel. 0269803333
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2010 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer