Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de solutie privind analiza calitatii energiei electrice in RET in perioada 2010-2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.000 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 147735/10.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144176
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: Lidia Paun, Tel. +40 213035789, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de solutie privind analiza calitatii energiei electrice in RET in perioada 2010-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la achizitor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiul isi propune sa analizeze situatia actuala de structurare a datelor in sistemul de monitorizare, sa evalueze situatia curenta de functionare, caracterizata in principal prin scaderea inertiei sistemului datorata modificarii structurii de productie: scaderea ponderii centralelor clasice in structura de productie prin cresterea numarului de centrale electrice eoliene si fotovoltaice (o putere instalata in surse de generare ce utilizeaza electronica de putere ce se apropie de 1/3 din varful de consum). Pe de alta parte, scaderea consumului in anumite zone conduce la necesitatea abordarii surselor perturbatoare intr-un context mai larg si analizarii datelor de monitorizare a calitatii energiei electrice legate de dezvoltarea unor surse de energie regenerabila in zone electric apropiate.Cheltuieli diverse si neprevazute - nu este cazul
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2384
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 23 Denumirea: Studiu de solutie privind analiza calitatii energiei electrice in RET in perioada 2010-2013
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Reofertarea In cazul in care in urma analizarii ofertelor primite, pe primul loc se vor clasa 2(doi) sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare ? Oferta financiara - in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea.Reofertele care au fost depuse dupa data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea vor fi respinse si se vor returna nedeschise.Deschiderea plicurilor care contin reofertarea va avea loc la data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea. Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere a plicurilor care contin reofertarea care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea reofertelor. Fiecare ofertant are dreptulde a primi o copie a procesului verbal de deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate, va fi declarata de catre comisia de evaluare, oferta castigatoare.Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art.209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica SA - Departament Achizitii
Adresa postala: Str.Olteni nr.2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035617, Fax: +40 213035670, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer