Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de solutie, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si caiete de sarcini privind modernizarea sistemului actual de racire a gazelor comprimate si a compresoarelor de la S.C. Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
81.495 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTA GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140962/06.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134428
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor Nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra Dobre, Tel. +40 402177, Email: [email protected], Fax: +40 306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu de solutie, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si caiete de sarcini privind modernizarea sistemului actual de racire a gazelor comprimate si a compresoarelor de la S.C. Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: S.C. MURES, Jud. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Statia de comprimare Mures este echipata cu 6 electrocompresoare de tip C260M1C1 (hala 2) si cu 6 electrocompresoare de tip C260M1 (hala 1), cu instalatiile aferente de proces si instalatiile auxiliare necesare. Sistemul actual de racire ce asigura racirea gazelor comprimate si racirea compresoarelor de gaze este de tipul racire cu apa in circuit inchis. Racirea apei se face in turnul de racire prin tiraj natural, iar recircularea apei se face cu pompe centrifugale.Pentru a asigura o racire eficienta cu randament mare si cheltuieli specifice minime, este necesara montarea la fiecare compresor a cate unui racitor cu doua sectiuni: una pentru racire gaz comprimat si una pentru racire compresor in circuit inchis si a unui racitor general pentru fiecare hala. La toate compresoarele se vor reface circuitele de racire si se va schimba racitorul de ulei cu unul performant.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
81, 494.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6249
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6249 Denumirea: Studiu de solutie, SF, PT si CS privind mod. sist. de racire a gazelor compr. la SC MURES
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTA GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. CAMINULUI NR.35, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540243, Romania, Tel. 0265-253.997, Email: [email protected], Fax: 0365-814.024
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81494.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc , comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract de prestare servicii ??Model de contract ?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: Str. Bolyai Nr.30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 265260323, Email: [email protected], Fax: +40 265267856
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte
Adresa postala: Str. Salcamilor Nr. 23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer