Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu pedologic si bonitare pentru stabilirea clasei de calitate a terenurilor care fac obiectul scoaterii din circuitul agricol in vederea realizarii obiectului de investitii: Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sect. Izbiceni-Dunare. CHE Islaz.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.500 RON

Castigatorul Licitatiei: OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE TELEORMAN
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 79237/02.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: SH Slatina, Str. T. Vladimirescu, nr.158, jud. Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230087, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Contracte, Tel.0249/507014, In atentia: Dae Tibi sau Visan Cristina, Email: [email protected], Fax: 02436892
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiu pedologic si bonitare pentru stabilirea clasei de calitate a terenurilor care fac obiectul scoaterii din circuitul agricol in vederea realizarii obiectului de investitii: Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sect. Izbiceni-Dunare. CHE Islaz.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: Conform Tema.
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Tema.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65 Denumirea: Studiu pedologic si bonitare pentru stabilirea clasei de calitate a terenurilor care fac obiectul sc
V.1) Data atribuirii contractului 2/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE TELEORMAN
Adresa postala: Str. Dunarii, nr. 2, jud. Teleorman, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 123212, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2010 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer