Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STUDIU PENTRU ELABORAREA SOLUTIILOR SI RECOMANDARILOR PRIVIND INVESTIGAREA SI EVALUAREA GEOHIDRODINAMICA SI TEHNICA NECESARE DIAGNOSTICARII SONDELOR INACTIVE IN SCOPUL FUNDAMENTARII TEHNOLOGICE A PROGRAMELOR, PROIECTELOR DE INTERVENTIE SI REPARATII CAPITA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GAS CONS SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 74980/29.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Claudiu Roiban, Tel.0265402172, Email: [email protected], Fax: 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
STUDIU PENTRU ELABORAREA SOLUTIILOR SI RECOMANDARILOR PRIVIND INVESTIGAREA SI EVALUAREA GEOHIDRODINAMICA SI TEHNICA NECESARE DIAGNOSTICARII SONDELOR INACTIVE IN SCOPUL FUNDAMENTARII TEHNOLOGICE A PROGRAMELOR, PROIECTELOR DE INTERVENTIE SI REPARATII CAPITALE PRECUM SI A PRINCIPALELOR PROCEDURI DE LUCRU ( CU APLICATIE SPECIALA PE STRUCTURILE PAINGENI SI PISCU STEJARULUI )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: LA SEDIUL PRESTATORULUI
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STUDIU PENTRU ELABORAREA SOLUTIILOR SI RECOMANDARILOR PRIVIND INVESTIGAREA SI EVALUAREA GEOHIDRODINAMICA SI TEHNICA NECESARE DIAGNOSTICARII SONDELOR INACTIVE IN SCOPUL FUNDAMENTARII TEHNOLOGICE A PROGRAMELOR, PROIECTELOR DE INTERVENTIE SI REPARATII CAPITALE PRECUM SI A PRINCIPALELOR PROCEDURI DE LUCRU ( CU APLICATIE SPECIALA PE STRUCTURILE PAINGENI SI PISCU STEJARULUI )
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
31933
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31933 Denumirea: STUDIU PENTRU ELABORAREA SOLUTIILOR SI RECOMANDARILOR PRIVIND INVESTIGAREA SI EVALUAREA GEOHIDRODINA
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GAS CONS SRL
Adresa postala: Str. Wewern nr.36, Localitatea: Medias, Cod postal: 551112, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg-Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr.1, Localitatea: Tg-mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265263694, Fax: 0265269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucurasala Tg-Mures
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel.0265402172, Fax: 0265306340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer