Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Studiu si proiect de reabilitare a AMC-urilor de la baraj Cerna, Targu Jiu, Vadeni"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.900 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Anunt de atribuire numarul 19445/15.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8278
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala Hidrocentrale Tg Jiu, Str Prelungirea Vasile Alecsandri; Nr 1, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210185, Romania, Punct(e) de contact: Corina Patruti, Tel.0253/207269, Email: [email protected], Fax: 0253/218670
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Studiu si proiect de reabilitare a AMC-urilor de la baraj Cerna, Targu Jiu, Vadeni"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Preluare date de la locatiile mentionate si prelucrarea lor la sediul prestatorului
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studiu si proiect de reabilitare a AMC-urilor de la baraj Cerna, Tg Jiu si Vadeni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74320000-8 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 834 Denumirea: "Studiu si proiect de reabilitare a AMC-urilor de la baraj Cerna, Targu Jiu, Vadeni"
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Adresa postala: Str. Vasile Lascar nr.5-7, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020491, Romania, Tel.021-30.76.160, Email: [email protected], Fax: 021.312.09.25, Adresa internet (URL): www.isph.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.08.2007 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer