Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiul factorilor de risc pentru caile ferate, din punct de vedere al alunecarilor de teren, inundatiilor si seismelor, judetele DOLJ si MEHEDINTI ( Reabilitarea liniei de cale ferata Craiova Drobeta Turnu Severin, Coridorul IV pan european, ramu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
254.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GF TEHNICAL EXPERT SRL
Anunt de atribuire numarul 30144/03.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26485
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 ( Palat CFR ), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DirectiaComerciala Serviciul Achizitii Publice, Tel.021/3192433, In atentia: DluiMihaescu Constantin Cezar, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Studiul factorilor de risc pentru caile ferate, din punct de vedere al alunecarilor de teren, inundatiilor si seismelor, judetele DOLJ si MEHEDINTI ( Reabilitarea liniei de cale ferata Craiova Drobeta Turnu Severin, Coridorul IV pan european, ramura sudica )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: JudeteleDOLJ si MEHEDINTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea de studii geotehnice, culegerea de date generale privind geologia, hidrologia, litologia, evolutia precipitatiior si date privind comportarea terasamentelor si lucrarilor de arta in timpul cutremurelor majore , precum si interpretarea rezultatelor acestor studii pt. reabilitarea liniei de cale ferata Craiova Drobeta Turnu Severin, Coridorul IV pan european, ramura sudica, aferenta judetelor DOLJ si MEHEDINTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231700-4 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
254, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 / 7918 Denumirea: Studiul factorilor de risc pentru caile ferate - judetulMEHEDINTI(Coridor IV - ram.sudica)
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GF TEHNICAL EXPERT SRL
Adresa postala: Str. Diocheti nr. 24 - 26 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014556, Romania, Tel.2204703 , 0740095656, Fax: 2204703 , 0740095656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1 / 7916 Denumirea: Studiul factorilor de risc pentru caile ferate - judetulDOLJ(Coridor IV - ram.sudica)
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GF TEHNICAL EXPERT SRL
Adresa postala: Str. Diocheti nr. 24 - 26 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014556, Romania, Tel.2204703 , 0740095656, Fax: 2204703 , 0740095656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La intocmirea propunerii financiare , ofertantul va tine cont de faptul ca , in cazul in care este declarat cistigator va trebui sa prezinte beneficiarului urmatoarele : Studiulfactorilorderiscverificatsiaprobatdecatreunverificator expertMLPATpecheltuialaofertantului ; In cazul aparitiei unor modificari, completari sau rectificari la documentatiile intocmite de ofertant, costurile generate de acestea vor fi suportate de catre ofertant ; ofertantulareobligatiadeaprezentasisustineStudiulfactorilorderiscinfatabeneficiarului , proiectantuluisialtorfactoriabilitati .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2008 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer