Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Substante chimice pentru limpezirea apei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
296.112 RON

Castigatorul Licitatiei: BRENNTAG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 43571/26.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 28311
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Substante chimice pentru limpezirea apei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul RAJAC Iasi str. M. Costachescu, nr. 6, Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lot 2 - Clorit de sodiu concentratie 25% -1200kg/m3-74400 kg
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132210-3 - Clorit de sodiu (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
296, 112RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3339/ 12.02.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126/ 24.03.2008 Denumirea: Substante chimice pentru limpezirea apei - clorit de sodiu
V.1) Data atribuirii contractului 3/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRENNTAG S.R.L.
Adresa postala: Str. Garii, Nr.1, Corp A si Corp B, Localitatea: Chiajna, Cod postal: 077040, Romania, Tel.021/436.04.93, Email: [email protected], Fax: 021/436.04.22, Adresa internet (URL): www.brenntag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 297600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 296112.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta a hotarat anularea procedurii pentru lotul 1 (clorura ferica), potrivit OUG 34/2006, art. 209, alin. 1, lit. b, au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. A fost depusa o singura oferta, inacceptabila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: RAJAC Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2008 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer