Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sulfat de aluminiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180.940 EUR

Castigatorul Licitatiei: ALSAL PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87024/18.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72341
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Levente Papai, Tel.0264430050, In atentia: ing. Gabriela Gabor, Email: [email protected], Fax: 0264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sulfat de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca si Varsolt jud. Salaj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de sulfat de aluminiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24313123-9 - Sulfat de aluminiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180, 940EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AP 100-2009-GG
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28682 Denumirea: furnizare sulfat de aluminiu
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALSAL PROD S.R.L.
Adresa postala: str. Spiru Haret. nr.1, ap. 4, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410066, Romania, Tel.+4-0259-434-223, Email: [email protected], Fax: +4-0259-434-223, Adresa internet (URL): www.alsal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 373, 801 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 28683 Denumirea: furnizare Sulfat de Aluminiu
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CESAL S.A.
Adresa postala: Soseaua Borsului, nr. 31, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel.0259-452.845, Fax: 0259-452.845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91840.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 385, 296.35 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Diferenta dintre valoarea estimata si valoarea atribuita a acordurilor cadru pentruSulfat de Aluminiu se justifica astfel: la determinarea valorii estimate a contractului s-a luat in considerare pretul unitar la care compania a achizitionat produsul in anul 2008, actualizat cu indicele de inflatie aferent perioadei de derulare a contractului precedent. Operatorii economici cu care s-au incheiat acordurile cadru de furnizare pentru locatiile Cluj si Zalau motiveaza cresterea pretului unitar al produsului fata de anul 2008 prin majorarea cuprinsa intre 5, 8% si 8, 5% a pretului materiilor prime folosite pentru obtinerea Sulfatului de Aluminiu, materii prime achizitionate din import, intrucat in tara nu mai exista astfel de furnizori, precum si din cauza diferentei de curs Leu-Euro calculat de BNR in data evaluarii achizitiei si data de depunere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431057, Fax: 0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Somes SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel.0264/591.444, Fax: 0264/430.886
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2009 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer