Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supervizare FIDIC si Asistenta tehnica pe durata implementarii contractelor de lucrari ISPA Faza II ISPA 2002 RO 16 P PE 023-07


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
542.280 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC TRAPEC SA
Anunt de atribuire numarul 73819/10.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64481
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul companiei, Tel.0233/233340 int 130, In atentia: Maximilian Strat, Email: [email protected], Fax: 0233/218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Supervizare FIDIC si Asistenta tehnica pe durata implementarii contractelor de lucrari ISPA Faza II ISPA 2002 RO 16 P PE 023-07
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Piatra Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere FIDIC potrivit Ordinului MEF nr.915/465/415 si Instructiunii 6/10.07.2008 AM ex ISPA pentru lucrari de construire retele alimentare cu apa si de canalizare, reabilitare statie de tratare apa bruta, reabilitare si construire statii de pompare ape uzate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
542, 280EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
40%
Descriere:
2.
Metodologia (strategia) de prestare a serviciilor
20%
Descriere:
3.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor, pe durata contractului
20%
Descriere:
4.
Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ISPA 2002 RO P PE 023-07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S56-081369din21.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9019 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 6/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRAPEC SA
Adresa postala: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel.0312248106, Fax: 0312248206, Adresa internet (URL): www.trapec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 542280.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 277, 576 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): MASURA ISPA 2002 RO 16 P PE 023 "IMBUNATATIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE DIN PIATRA NEAMT, ROMANIA"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234 513 296, Email: [email protected], Fax: 0234 514 275, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2009 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer