Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supervizarea constructiei variantei de ocolire Craiova Sud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
631.753 RON

Castigatorul Licitatiei: TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143058/04.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140574
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Supervizarea constructiei variantei de ocolire Craiova Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti, judetul Dolj
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este reprezentat de furnizarea de servicii de supervizare a executiei lucrarilor (inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), evaluarea si aprobarea lucrarilor, materialelor, echipamentelor, etc, in calitatea sa de ?Inginer? conform Conditiilor de Contract FIDIC - Cartea Rosie, editia 1999 in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud". De asemenea, sunt solicitate servicii de instruire a personalului si servicii de publicitate in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
631, 753.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
92/64082/26.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S074-124147din16.04.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S125-207745din02.07.2011
Numarul anuntului in JO: 2012/S93-154132din16.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/64082 Denumirea: Supervizarea constructiei variantei de ocolire Craiova Sud
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, B-dul. Dacia, Nr. 15, Etaj 1, Ap. cam. E1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010402, Romania, Tel. +40 212029599, Email: [email protected], Fax: +40 212029590
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 776920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 631753.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR in cofinantare cu Bugetul de Stat. Axa Prioritara 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport Domeniul major de interventie 1 ? ?Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale rutiere?.
VI.2) Alte informatii
I. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare. II. Durata contractului este de 33luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor (8 luni activitati de supervizare a constructiei +24 luni activitati de supervizare in perioada de notificare a defectiunilor +1 luna activitati in Perioada dc Finalizare a Lucrarilor inclusiv emiterea Certificatului de Receptie Finala). III. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu art. 331*) - (3) din OUG nr.34/2006. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe siteul http: //www.cnadnr.ro/proceduri_derulare.php.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643299, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer