Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltare compartiment III depozit de zgura si cenusa Valea Ceplea de la cota +200,00 mdMN la cota +205,00 mdMN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.680.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SLAVYA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140762/02.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135213
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Leliana DUMA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltare compartiment III depozit de zgura si cenusa Valea Ceplea de la cota +200, 00 mdMN la cota +205, 00 mdMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.; Sucursala Electrocentrale Turceni S.A., loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea este necesara pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a termocentralei Turceni si consta in suprainaltare compartimentuluiIII depozit de zgura si cenusa Valea Ceplea de la cota +200, 00 mdMN la cota +205, 00 mdMN.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 680, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 110/CEO/2013 Denumirea: Suprainaltare compartiment III depozit de zgura si cenusa Valea Ceplea de la cota +200, 00 mdMN
V.1) Data atribuirii contractului 01.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SLAVYA CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. SF.ILIE, NR.40, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 0252370425, Email: [email protected], Fax: +40 0252370425
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8571800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2680000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Departament Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 03741171111, Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer