Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltare depozit de zgura si cenusa, in varianta fluid dens cotele 241,00 mdMN - 265 mdMN. Etapa I ? consolidare depozit la cota 219,50 mdMN- Compatiment III


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.055.658 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GOVORA SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 131772/13.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltare depozit de zgura si cenusa, in varianta fluid dens cotele 241, 00 mdMN - 265 mdMN. Etapa I ? consolidare depozit la cota 219, 50 mdMN- Compatiment III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Depozit de zgura si cenusa la o distanta de 5, 5Km de sediul autoritatii contractante, pe malul stang al raului Olt
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform cerinte caiet de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247212-9 - Lucrari de consolidare a barajelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 055, 658.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12183 Denumirea: Suprainaltare depozit de zgura si cenusa, in varianta fluid dens cotele 241, 00 mdMN - 265 mdMN. Etap
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOVORA SA
Adresa postala: Strada Priza Olt nr. 11, bloc 5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. 0250738730, Fax: 0250737861
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2065346.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2055658.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea
Adresa postala: Scuarul Revolutiei nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 0250-739120, Fax: +40 250-732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250-7333601, Fax: +40 0250-732890
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2012 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer