Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.174.398 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati & S.C. WEST STAR S.R.L. Iasi & S.C. AQUAPROIECT S.A. Bucuresti reprezentata prin liderul asocierii S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati
Anunt de atribuire numarul 131361/09.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123366
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Robert Pantiru, Tel. +40 232218192, Email: [email protected], Fax: +4 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de proiectare si verificare tehn a doc tehnico-economice (fazele PT+CS, DE si PAC) si executia lucr de constructii montaj pentru ob de investitii "Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45243510-0-Diguri de aparare (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 174, 398RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4568 Denumirea: Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona localitatii Sendreni, jud. Galati ? etapa a II-a
V.1) Data atribuirii contractului 06.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati & S.C. WEST STAR S.R.L. Iasi & S.C. AQUAPROIECT S.A. Bucuresti reprezentata prin liderul asocierii S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati
Adresa postala: Str. Siderurgistilor, nr.7, Tronson 4 - Incinta Vega Holding, Bl. PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 236473105, Fax: +40 0236473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12106660.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6174398.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut-Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2012 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer