Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltarea Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii compartimentul III la cota 180 mdMB in tehnologia slamului dens


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.250.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GECOROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 144875/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139977
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Silvica BOIANGIU, Tel. +40 253439, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltarea Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii compartimentul III la cota 180 mdMB in tehnologia slamului dens
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale Craiova
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru asigurarea capacitatilor de depozitare a zgurii si cenusii in tehnologia slamului dens, rezultata din functionarea instalatiilor termoenergetice de la S.E. Craiova II este necesara suprainaltarea compartimentului III la cota +180, 0 mdMB.Valoarea estimata totala este de 4.880.291 lei, din care: 4.436.628 lei C+M.Valoarea aferenta pentru "diverse si neprevazute" este de 443.663 lei, respectiv 10% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza, asa cum rezulta din Devizul General al investitiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
45232450-1-Lucrari de constructii de drenaje (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 250, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 269/CEO Denumirea: Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii, comp. III la cota 180mdMB
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECOROM S.A.
Adresa postala: Str. pelendava, nr. 31bis, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200204, Romania, Tel. 0351431075, Email: [email protected], Fax: 0351431075
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4880291.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2250000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal.2.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, dupa licitatia electronica, se va solicita reofertarea propunerilor financiare, in plic inchis, pana la departajare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA- Departamnet Juridic
Adresa postala: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www ceoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer