Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supraveghere de catre proiectant a lucrarilor de executie"Consolidari plansee sub cota +45 m inclusv structura metalica sustinere arzatoare" si Elaborare documentatie consolidare planseu + 45 m si dispozitii de santier pe parcursul executiei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
80.410 RON

Castigatorul Licitatiei: ICPET GENERATOARE ABUR S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 134654/15.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STR ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii lucrari servicii, Tel. +40 253372556, In atentia: Cojocaru Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Supraveghere de catre proiectant a lucrarilor de executie"Consolidari plansee sub cota +45 minclusv structura metalica sustinere arzatoare" si Elaborare documentatie consolidare planseu + 45 m si dispozitii de santier pe parcursul executiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supraveghere de catre proiectant a lucrarilor de executie"Consolidari plansee sub cota +45 minclusv structura metalica sustinere arzatoare" si Elaborare documentatie consolidare planseu + 45 m si dispozitii de santier pe parcursul executiei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71248000-8 - Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
80, 410RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 130/ER Denumirea: Supraveghere de catre proiectant a lucrarilor de executie"Consolidari plansee sub cota +45 minclus
V.1) Data atribuirii contractului 14.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICPET GENERATOARE ABUR S.A.
Adresa postala: Sos. Berceni nr. 104, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041919, Romania, Tel. 021.319.43.32 interior 4384, Email: [email protected], Fax: 021.314.90.58, Adresa internet (URL): www.icpet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer