Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supravegherea lucrarilor de constructie prin diriginti atestati, in cadrul proiectului ?Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1-Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste no


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
298.488 RON

Castigatorul Licitatiei: PHOENIX COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142932/13.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141677
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL IASI
Adresa postala: Moara de Vint 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700377, Romania, Punct(e) de contact: BRM Iasi, Tel. +40 232271590, In atentia: Anghel Alexandru, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Servicii de interes economic general
Activitate (activitati)
Altele: activitati aeroportuare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Supravegherea lucrarilor de constructie prin diriginti atestati, in cadrul proiectului ?Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1-Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: RA Aeroportul Iasistr. Moara de Vant, nr.34, Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supravegherea lucrarilor de constructie prin diriginti atestati, in cadrul proiectului ?Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-Modul 1-Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi?Nu sunt alocate v alori pentru cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
298, 488RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S070-116698din10.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C98 Denumirea: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHOENIX COM S.R.L.
Adresa postala: str.Piata Noua, nr.3, Localitatea: Cisnadie, Cod postal: 555300, Romania, Tel. +402 69211743, Email: [email protected], Fax: +40 0269218622, Adresa internet (URL): www.phoenixcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 298488.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care pe locul I se situeaza doua sau mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis, in vederea departajarii. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin. (4) din HGR nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Caietul de sarcini, formularele si conditiile contractuale pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat invitatiei de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al RA Aeroportul Iasi
Adresa postala: Moara de Vint 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700377, Romania, Tel. +40 232271590, Email: [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer