Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supravegherea si deservirea castelelor de apa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
125.820 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII CFR SRL
Anunt de atribuire numarul 92354/10.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78094
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Iasi str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel.0232273507, Email: [email protected], Fax: 0232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Supravegherea si deservirea castelelor de apa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: 2castele de apa din statiile CF Veresti si Campulung Est
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in activitatea de supravegheresi deservire a2castele de apa din statiile CF Veresti si Campulung Est, astfel incatacestea sa functioneze la parametri normali de capacitate si eficienta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79714000-2 - Servicii de supraveghere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
125, 820RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 200 Denumirea: Supravegerea si deservirea castelelor de apa
V.1) Data atribuirii contractului 2/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII CFR SRL
Adresa postala: str. Piata Gara de Nord nr. 1-3, Cladirea RCF Bucuresti, Corp C, Poarta E, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel.0213191228, Fax: 0213191227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129168.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 125820.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: Str, Anastasie Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Fax: 0232260600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SRCF Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel.0232215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2010 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer