Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TAMBURI DE ANTRENARE SI LIBERI UTILIZATI LA TRANSPORTOARELE CU BANDA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
573.675 RON

Castigatorul Licitatiei: Metabet CF S.A.
Anunt de atribuire numarul 133770/01.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125175
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Miniere, Tel. +40 0253372462, In atentia: ing.BRINZAN ION, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TAMBURI DE ANTRENARE SI LIBERI UTILIZATI LA TRANSPORTOARELE CU BANDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. C. E. Rovinari S.A., Depozitul Central alEXPLOATARII MINIERE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tamburii se gasesc in componenta sistemelor de transport continuu (benzi transportoare cu covor de cauciuc) atat pe cele montate la sol, cat si pe cele montate pe utilajele conducatoare de cariera.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42417300-5 - Echipament pentru transportoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
573, 675RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: M630 Denumirea: Tamburi de antrenare si liberi utilizati la transportoarele cu banda
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metabet CF S.A.
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr.115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. 0248221180, Email: [email protected], Fax: 0248220966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 11
Contract nr: M629 Denumirea: Tamburi de antrenare si liberi utilizati la transportoarele cu banda
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, nr.6, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 447230, Romania, Tel. 0722388979, Email: [email protected], Fax: 0261757528, Adresa internet (URL): www.axacompany.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40580.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: M628 Denumirea: Tamburi de antrenare si liberi utilizati la transportoarele cu banda
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UMR S.A.
Adresa postala: Str.energeticianului, Nr.15, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 210219, Romania, Tel. 0730/710484; 0253/372345, Email: [email protected], Fax: 0253/371115
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135595.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5, 7
Contract nr: M631 Denumirea: Tamburi de antrenare si liberi utilizati la transportoarele cu banda
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L.
Adresa postala: Aleea Macului 1 Tg-Jiu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210106, Romania, Tel. 0253217412, Email: [email protected], Fax: 0253217415, Adresa internet (URL): www.grimex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71535.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 8
Contract nr: M632 Denumirea: Tamburi de antrenare si liberi utilizati la transportoarele cu banda
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINEX MINING ENGINEERING S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI, NR.9, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. 0253/372022, Email: [email protected], Fax: 0253/372022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190985.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 9, 10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva declararii ofertei neconforma, ofertantul nu poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor obligatorii din proiectul de contract.3. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de laart. 33, alin. 3 din H.G. 925/20065. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6.In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.7.In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar ofertele operatorilor economici inregistrati in SEAP, si care au fost declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractanteOfertele depuse in cadrul etapei finale de licitatie electronica de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GorjSectiunea comerciala
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2012 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer