Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TAMBURI UTILAJE MINIERE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.047.645 RON

Castigatorul Licitatiei: Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138726/17.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129689
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: TIGANELE SEBASTIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TAMBURI UTILAJE MINIERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU- Baza de Aprovizionare Rovinari pentru DEPOZIT ROVINARI si DEPOZIT MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a 23 buc.tamburi defalcat pe 9 loturi cu cantitatea si pretul astimat alocat pentru fiecare lotLOT 1=TAMBURANTRENARECU LAGARE TA100-1400-1800/2200-3200CC-23264K-ESBUC=3; 345.000 leiLOT2=TAMB.ANTR.CU LAGARE TA63-1400-1800/2200-3200CC-23168K-ES( 8688-289.0/GX 575)BUC=3; 315.000 leiLOT3=TAMBUR INTINDERE TI 60-1000-1800/2200-2060-22344K-CC-ES GX8688-153.2.0BUC=3; 135.000 leiLOT4=TAMB.LIBER CU LAGARE TLL 500-1000-1800-2600-22340KBUC=3; 150.000 leiLOT5=TAMB.LIBER CU LAGARE TLL80-630-1800-2600-22318K-C8688-320BUC=3; 60.000 leiLOT6=TAMB.LIBER CU LAGARE TLL125-630-1800-2600-22324K-CBUC=3; 75.000 leiLOT7=TAMB.LIBER CU LAGARE TLL200-630-1800-2600-22323K-CBUC=3; 90.000 leiLOT8=TAMBUR DEVIERE 194 17500-4.4.5.0BUC=1; 960 leiLOT9=TAMBUR DE ACTIONARE BDI D 1000X2100-2600-22256 KMB W 33BUC=1; 63.145 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 047, 644.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23972
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 386 Denumirea: Tamburi utilaje miniere
V.1) Data atribuirii contractului 11.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L.
Adresa postala: Aleea Macului 1 Tg-Jiu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210106, Romania, Tel. 0253217412, Email: [email protected], Fax: 0253217415, Adresa internet (URL): www.grimex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 113400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 387 Denumirea: Tamburi utilaje miniere
V.1) Data atribuirii contractului 11.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTALATII REVIZII UTILITATI PENTRU MINERIT S.A.
Adresa postala: calea Severinului, nr. 1, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210175, Romania, Tel. 0372712356;0372712357, Email: [email protected], Fax: 0372714784
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106678.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 7
Contract nr: 388 Denumirea: Tamburi utilaje miniere
V.1) Data atribuirii contractului 11.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UMR S.A.
Adresa postala: Str.energeticianului, Nr.15, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 210219, Romania, Tel. 0730/710484; 0253/372345, Email: [email protected], Fax: 0253/371115
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 772066.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 9
Contract nr: 389 Denumirea: Tamburi utilaje miniere
V.1) Data atribuirii contractului 11.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIO S.A.
Adresa postala: Aleea Expozitiei, Nr.1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430294, Romania, Tel. 0261/764623;0261/766120, Email: [email protected], Fax: 0261/764813, Adresa internet (URL): www.unio.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2. 2.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006( cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. 3.Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. 4.Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Invitatia de participare; -Daca a fost constituita garantia de participare. -Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate aferenta lotului sau loturilor ofertate -Lista documentelor depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer