Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tamplarie PVC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ZOBRIAL SRL
Anunt de atribuire numarul 38229/21.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22210
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Atomistilor, loc.Magurele, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: Ro077125, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel.0214042318, In atentia: Cristina Balas, Email: [email protected], Fax: 0214042318, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Tamplarie PVC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul IFIN _HH, str. Atomistilor nr.407, Magurele Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tamplarie PVC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25234200-2 - Usi din plastic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135 Denumirea: Tamplarie PVC
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ZOBRIAL SRL
Adresa postala: Str. A. I. Cuza nr. 34A, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230059, Romania, Tel.0349804570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021, 310, 46, 41, ,Fax: 021.3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Adresa postala: Sos. Oltenitei nr107-111, sector 4 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021.3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Atomistilor, nr.407, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077314, Romania, Tel.021.404.23.00, Fax: 021.457.44.40
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2008 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer