Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Teava de alama necesara condensatoarelor turbinelor FIC si RC12, racitori apa decarbonatata in cadrul LN 4 bloc nr. 6


Anunt de participare (utilitati) numarul 96892/27.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Anca Petreus, Tel.0253372739, Email: [email protected], Fax: 0253371590, Adresa internet (URL): www.termorov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Bir.Achizitii Produse, Tel.0253371650, In atentia: sing.MIHAESCU GHEORGHE, Fax: 0253371590
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Bir.Achizitii Produse, Tel.0253371650, In atentia: sing.MIHAESCU GHEORGHE, Fax: 0253371590
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel.0253372556 int 312, Fax: 0253371590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Teava de alama necesara condensatoarelor turbinelor FIC si RC12, racitori apa decarbonatata in cadrul LN 4 bloc nr. 6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DepozitulS.C. CER S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor: "Teava de alama" cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42113100-5 - Piese pentru turbine cu aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati conform Anexa 1 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.06.2010 pana la 30.09.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.participare: 40000 lei; GBE=5% din valoarea contractuluifara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, documente care demonstreaza neancadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, informatii generale, certificat de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia financiara la data de 30.06.2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani (unul sau mai multe contracte) din care sa rezulte livrarea de produse ofertate sau similare celor ofertate; Se vor prezenta, in copie, unul sau mai multe contracte ( nota: prima si ultima pagina din contract + anexa la contract) sau alte acte legalizate, semnate si stampilate pe proprie raspundere de catre ofertant si una sau mai multe recomandari de la beneficiarii livrarilor, din care sa rezulte livrari similare ale produselor ofertate, in ultimii 3 ani; Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii; Autorizare pentru livrarea produselor; Informatii privind subcontractantii; certificat conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 sau SR EN ISO 9001 :2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2010 10:00
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str.N.Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251413179, Fax: 0251415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Bir.Juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253 207179, Fax: 0253371590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2010 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer