Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Terminal complex protectie diferentiala pentru linie cu doua capete


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit S.R.L
Anunt de atribuire numarul 143812/03.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140515
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Enel Distributie Muntenia SA, Tel. +40 725354202, In atentia: Dept Achizitii - Cosmin Dragomir, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Terminal complex protectie diferentiala pentru linie cu doua capete
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Nord-Est Logistic Parc, Sos. de centura, Nr. 220, Pantelimon, Jud Ilfov.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de terminale complexe de protectie diferentiala pentru linie cu doua capete conform caietului de sarcini anexat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31221200-3 - Relee de uz general (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 504, 782.46 RON si 1, 289, 999.99RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EDM 2013/05298
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S100-171641din22.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 372 Denumirea: Terminal complex protectie diferentiala pentru linie cu 2 capete
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
ABB S.R.L.
Adresa postala: Calea Victoriei(Bucharest Financial Plazza), nr.13-15, intrarea E, sect. 3, et.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030023, Romania, Tel. 0372158257, Email: [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: 0213104383, Adresa internet (URL): www.abb.com.ro
SIEMENS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Preciziei nr.24, imobil H3, et.3-5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel. +40 0216296642, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0126296552, Adresa internet (URL): www.siemens.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2539200.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 504782.46/1289999.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Noile oferte prezentate nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti, in sensul ca noile oferte nu trebuie sa afecteze clasamentul. Astfel ofertele cu prĂȘt egal, prin reofertare pot fi imbunatatite pana la nivelul celui mai bun prĂȘt ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul ofertelor aflate pe locul 2, se va reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 1. In cazul ofertelor aflate pe locul 3, se va reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 2. In cazul ofertelor egale clasate pe primul loc, reofertarea nu implica modificarea clasamentului, avand in vedere ca ofertele trebuie obligatoriu imbunatatite. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Numarul de ag. ec. preconizat este de 3. Nu se limiteaza numarul de participanti.Toti candidatii care indeplinesc cerintele minime de calificare vor fi preselectati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1, etaj 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer