Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tifon si fesi din tifon


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
904.625 RON

Castigatorul Licitatiei: SPD STAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142044/21.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137630
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Tifon si fesi din tifon
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCJUCJ Cluj-Napoca str.Clinicilor 3-5.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TIFON SI FESI DIN TIFON Lot 1-SPITALsi Lot 2-UPU-SMURD
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141114-2 - Tifon medical (Rev.2)
33141113-4-Bandaje (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
904, 625RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S039-061982din23.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7602/1 Denumirea: Tifon si fesi din tifon pentru Spital
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPD STAR S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr. 47, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. 0264223495, Email: [email protected], Fax: 0264206020, Adresa internet (URL): www.spdgroup.ro
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 66, bl. 75, sc. B, ap. 30, et. 4, Localitatea: Urlati, Cod postal: 106300, Romania, Tel. +40 723100778/ +40 726375515, Email: [email protected], Fax: +40 244271668, Adresa internet (URL): www.berteea.ro
K-ELICOM TRADING SRL
Adresa postala: B-dul Chisinau, nr. 12, bl.B22, ac.A, ap.36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022154, Romania, Tel. +40 744580570, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 311042746
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2230000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 825500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7602/2 Denumirea: Tifon si fesi din tifon pentru UPU si SMURD
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPD STAR S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr. 47, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. 0264223495, Email: [email protected], Fax: 0264206020, Adresa internet (URL): www.spdgroup.ro
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 66, bl. 75, sc. B, ap. 30, et. 4, Localitatea: Urlati, Cod postal: 106300, Romania, Tel. +40 723100778/ +40 726375515, Email: [email protected], Fax: +40 244271668, Adresa internet (URL): www.berteea.ro
K-ELICOM TRADING SRL
Adresa postala: B-dul Chisinau, nr. 12, bl.B22, ac.A, ap.36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022154, Romania, Tel. +40 744580570, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 311042746
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79125.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se accepta doar pretuni unitare cu maxim doua zecimale, in caz cotrar se vor lua in considerare doar primele doua zecimale. In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SEAP o noua oferta financiara ofertantilor egalitari pentru pozitia respectiva din clasament, fara insa a afecta clasamentul initial stabilit pentru pozitiile superioare (in cazul in care ofertantii sunt pe locul 3). Pentru lotul ofertat se va depune oferta pentru toate produsele din lot in caz contrar ofertele partiale vor fi respinse.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str.Dorobantilor , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400177 , Romania , Tel.+40 0264596110 , Email: [email protected] , Fax: +40 0264596110, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400177, Romania, Tel. +40 0264596110, Email: [email protected], Fax: +40 0264596110
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2013 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer