Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tiparire publicatii ale Bancii Nationale a Rom?ei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
218.809 RON

Castigatorul Licitatiei: QUAL DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93479/18.05.2010
Informatii anunt de participare asociat 83897
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala:  str. Lipscani, 25, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030031, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitrescu Lucia, Tel. 3070459, Email:  [email protected], Fax:  3127152, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Tiparire publicatii ale Bancii Nationale a Rom?ei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparire publicatii ale Bancii Nationale a Rom?ei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
218, 809RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
criterii calitative si tehnice
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 276 Denumirea: Tiparire publicatii ale Bancii Nationale a Rom?ei
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL DESIGN S.R.L.
Adresa postala:  Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea:  Cugir, Cod postal:  515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email:  [email protected], Fax:  0264/591 672, Adresa internet (URL):  www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 218809.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Spaliul Independentei, 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Rom?ei, Directia Juridica
Adresa postala:  str. Doamnei, 8, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030031, Romania, Tel. 021 3127174
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2010 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer