Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSFORMARE BLOC MAPN IN LOCUINTE SOCIALE EXECUTIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.059.182 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROD SERVICE MILOS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 27627/19.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16333
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Lugoj
Adresa postala: Piata Victoriei Nr.4, Localitatea: Lugoj, Cod postal: 305500, Romania, Punct(e) de contact: Gherga Adrian, Tel.0256/352240, Email: [email protected], Fax: 0256/350393, Adresa internet (URL): www.primarialugoj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TRANSFORMARE BLOC MAPN IN LOCUINTE SOCIALE EXECUTIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Timisorii, mun. Lugoj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TRANSFORMARE BLOC MAPN IN LOCUINTE SOCIALE EXECUTIE.constructii, instalatii interioare si exterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.1)
45215220-5-Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 059, 182RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul cel mai scazut
80%
Descriere:
2.
Termenul de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67853 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 10/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROD SERVICE MILOS S.R.L.
Adresa postala: STR. NERA, NR. 36, SC. A, AP. 7, Localitatea: LUGOJ, Cod postal: 305500, Romania, Tel.0256/351015, Email: [email protected], Fax: 0256/338149, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3807236.05 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2059182.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI LUGOJ - COMPARTIMENTUL LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: PIATA VICTORIEI, NR. 4, Localitatea: LUGOJ, Cod postal: 305500, Romania, Tel.0256 352240, Email: [email protected], Fax: 0256 350393, Adresa internet (URL): www.primarialugoj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer