Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transformarea UHE Racova .Amenajarea cuvetei lacului si postutilizarea uvrajelor acumularii Racova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.520.000 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 99940/17.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  Sucursala HidrocentraleBistrita-Piatra NeamtStr. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud Neamt, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610125, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Contracte, Tel. 0233-207141, Email:  [email protected], Fax:  0233-207130
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Transformarea UHE Racova .Amenajarea cuvetei lacului si postutilizarea uvrajelor acumularii Racova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: UHE Racova
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transformarea UHE Racova .Amenajarea cuvetei lacului si postutilizarea uvrajelor acumularii Racova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 520, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 145 Denumirea: Transformarea integrala a UHE Racova in centrala pe derivatie fara acumulare proprie
V.1) Data atribuirii contractului 12/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala:  Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email:  [email protected], Fax:  2081401, 3175203, Adresa internet (URL):  www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8520000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8520000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str.Republicii nr.16, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610005, Romania, Tel. 0233-212294, Fax:  0233-235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala HidrocentraleBistrita-Piatra Neamt; Birou Contracte -Consilier Juridic
Adresa postala:  Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud Neamt, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610125, Romania, Tel. 0233-207141, Email:  [email protected], Fax:  0233-207130
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2011 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer