Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT FEROVIAR CARBUNE ENERGETIC-LIGNIT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.329.304 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVTRANS INVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 74057/02.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64099
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TRANSPORT FEROVIAR CARBUNE ENERGETIC-LIGNIT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: destinatia finala gara CFR BRASOV -TRIAJ
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia serviciului de transport pentru cantitatea de carbune energetic achizitionata pe perioada unui an calendaristic , carbune necesar functionarii agregatelor energetice in iarna 2009-2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 329, 304RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S59-085200din26.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 411 Denumirea: SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAR CARBUNE ENERGETIC - LOT 2, 6
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVTRANS INVEST S.A.
Adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu nr. 48, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021236, Romania, Tel.0722.45.40.00, Email: [email protected], Fax: 021/222.33.46, Adresa internet (URL): transporturi feroviare
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10253880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 2
Contract nr: 412 Denumirea: SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAR CARBUNE ENERGETIC LOT 1, 3, 4, 5, 7
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" S.A.
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Sector 1, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/2251112, Fax: 0212251113
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16075424.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4, 5, 7, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravapoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: b- dul 15 Noiembrie 1987, nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 0268/418054
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CET BRASOV S.A - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str.Timis - Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Fax: 0268/330530
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2009 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer