Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT MARFA


Anunt de participare (utilitati) numarul 28198/15.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elena Capalnean, Tel.0254541460, Email: [email protected], Fax: 0254541315, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: SERV. ASL, Tel.0254506151, In atentia: Ing. Mirea Dana, Email: [email protected], Fax: 0254546528, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: casieria CNH SA, Tel.0254506100, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: registratura CNH SA, Tel.0254506100, In atentia: Serviciului ASL, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRANSPORT MARFA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: in si in afara Vaii Jiului
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 255, 767RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
transport marfain baza comenzilor emise de beneficiari, respectiv subunitatile miniere ale CNH SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60129000-8 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul si tipul autovehiculelor necesare este prevazut in Documentatia de atribuire si pe loturi
Valoarea estimata fara TVA: 751, 922RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantii participare / loturi, garantie de buna executie - 5 % din pretul contractului subsecvent, fara TVA, functie de numarul de autovehicule pentru care se incheie contractul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34 / 2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat constatator emis de Oficiul Comertului, certificat de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista subcontractanti, acord asociere, lista servicii similare, licenta transport , copie conforma a licentei de transport pentru autovehicule, carte identitate autovehicule, certificat de agreere RAR pentru autocisterne, certificat ADR pentru conducatori auto marfuri periculoase, certificat de consilier de siguranta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S022-0026182 din 01.02.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Se obtine doar de la sediul CNH SA. Nu se transmite prin posta sau mail. Se poate ridica si prin curierat rapid. Plata: numerar, la casieria CNH SA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2007 12:00
Locul: sediul CNH SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
contractele subsecvente se vor derula pe baza de comenzi emise de beneficiari, respectiv subunitatile miniere ale CNH SA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030048, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA - Serv. Legislatie Contencios Juridic
Adresa postala: str.Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel.0254506100, Fax: 0254541315, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.08.2007 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer