Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
873.900 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALMAS SRL CAIUTI
Anunt de atribuire numarul 2989/04.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 28979
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Directia Silvica Bacau, str. Nicolae Titulescu, nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: birou productie, Tel.0234588959, In atentia: ing. Neculai Arsinte, Email: [email protected], Fax: 0234571905, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice Bacau, Sascut, Traian, Zeletin, Ciobanus, Comanesti, Darmanesti, Tg. Ocna, Caiuti, Oituz, M. Casin, Livezi din cadrul Directiei Silvice Bacau.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportul masei lemnoase din parchetele de exploatare din cadrul ocoalelor silvice din subordinea Directiei la depozitele finale ale acestora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77210000-5 - Servicii de transport de busteni (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
873, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4912 Denumirea: Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALMAS SRL CAIUTI
Adresa postala: Comuna Caiuti, judetul Bacau, Localitatea: Caiuti, Cod postal: 607170, Romania, Tel.0234338403
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119586.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4911 Denumirea: Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VILAGI TRANS SRL Bacau
Adresa postala: str. Aleea Ghioceilor, nr. 23, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600155, Romania, Tel.0234/357693
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200077.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4908 Denumirea: Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FABCRINPROD SRL Bacau
Adresa postala: str. Slanicului, nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600130, Romania, Tel.0740822905
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 193178.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4910 Denumirea: Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARIDEN TRANS SRL Rachitoasa
Adresa postala: com. Rachitoasa, judetul Bacau, Localitatea: Rachitoasa, Cod postal: 490607, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80491.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4909 Denumirea: Transport masa lemnoasa , transport specializat busteni
V.1) Data atribuirii contractului 5/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COFARO SRL Faraoani
Adresa postala: com. Faraoani, judetul Bacau, Localitatea: Faraoani, Cod postal: 607170, Romania, Tel.0744780535
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 280568.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234-514750, Email: [email protected], Fax: 0234 - 514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel.0234 588959, int. 120, Email: [email protected], Fax: 0234 519348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2008 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer